Your browser does not support JavaScript!
臺北市立大學-教務處招生組

Recent

數據載入中...
《臺北市立大學》107學年度僑生港澳生單獨招生

               107學年度僑生港澳生單獨招生

     

自傳參考格式       

讀書計畫參考格式

 

 

僑生及外國學生來臺就讀大學之相關規定及權益比較表

瀏覽數